Bilişim Firması Nedir ?

Bilişim Firması nedir sorusunun herkesin cevaplayabileceği genel bir cevabı olduğu gibi, herkes tarafından farklı şekilde de tanımlanabilecek cevapları bulunmaktadır.

Wikipedia’ya göre Bilişim:
“Bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalıdır. ” şeklinde tanımlanırken, Bilişimci ise ; “bilgi oluşturan, tanımlayan ve dönüştüren algoritmik süreçler icat edip, kompleks sistemleri tasarlamak ve modellemek için uygun soyutlamalar formüle ederler.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Buradan yola çıkacak olursak da, Bilişim Firması; temelinde Algoritmik süreçlerin, sistemsel tasarımların ve günümüz bilişim teknolojilerinin bulunduğu (bunlardan herhangi birine dair) hizmetler veren, bu alanlara dair çalışmalar yürüten ve bu alanları yakından takip eden firmadır.